Veelgestelde vragen

Hoe neem ik deel aan deze actie?

Koop een actieproduct tijdens de actieperiode. Registreer uw product binnen 15 dagen na de datum op het aankoopbewijs zoals vermeld in de Algemene voorwaarden op deze website.

Als het product dat u hebt geregistreerd een technisch mankement bevat en tussen 8 en 365 dagen na de aankoopdatum door een geautoriseerd reparatiecentrum wordt gerepareerd, kunt u een volledige restitutie van de reparatie claimen zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden.

De actieproducten staan vermeld op de pagina met Actieproducten.

Raadpleeg onze pagina Hoe werkt het? voor meer informatie over de manier waarop u uw online claim kunt registreren en indienen.


Er is in de eerste 7 dagen na aankoop een technisch mankement opgetreden in mijn product. Wat moet ik doen?

Indien er binnen 7 dagen na de aankoopdatum een technisch mankement optreedt in het product, wordt dit geclassificeerd als DOA (defect bij levering) en wordt dit niet door de actie gedekt in lijn met de algemene voorwaarden. In dit geval dient u contact op te nemen met de handelaar waar het product is gekocht om dit af te handelen en een vervangend product aan te vragen.


Mijn product bevat een technisch mankement. Hoe dien ik een restitutieclaim in?

Nadat u binnen 15 dagen na de aankoopdatum uw product hebt geregistreerd, kunt u een restitutieclaim indienen als er binnen 8 tot 365 dagen na de aankoopdatum een technisch mankement optreedt in het product. Neem contact op met de klantenservice van ASUS om het mankement te melden en een afspraak te maken voor de reparatie.

Na contact te hebben opgenomen met de klantenservice, moet de deelnemer ervoor zorgen dat het actieproduct wordt gerepareerd in een geautoriseerd ASUS-servicecentrum, en dat de deelnemer de volledige documentatie van deze reparatie verkrijgt.

De restitutie kan binnen 30 dagen na de reparatie van het apparaat op deze website worden geclaimd door het unieke reparatienummer in te voeren en het reparatierapport te uploaden dat door het ASUS-servicecentrum is verstrekt.


Hoeveel producten kan ik registreren voor deelname aan het ASUS-betrouwbaarheidsprogramma?

Tijdens de actieperiode kunnen consumenten één (1) product registreren, ongeacht het aantal gekochte nieuwe producten. Bedrijven kunnen maximaal 10 producten registreren en één claim indienen per geregistreerd product.


Ik heb al een product op deze site geregistreerd. Hoe kan ik een tweede product registreren?

Alleen bedrijven kunnen meer dan één (1) product registreren. Zij kunnen maximaal tien (10) producten registreren. Als u een nieuw product wilt registreren, meldt u zich aan en opent u uw account. Hier vindt u de lijst met eerder geregistreerde producten. Klik rechts bovenaan op 'Nieuw product registreren' om uw nieuwe product aan de lijst toe te voegen.


Kan ik een restitutie aanvragen als mijn product per ongeluk beschadigd is geraakt?

Dit aanbod dekt alleen interne technische mankementen die optreden tussen 8 en 365 dagen na aankoop van het product. Softwareproblemen of onopzettelijke schade komen niet in aanmerking voor dit aanbod.


Ik heb mijn product in het buitenland gekocht. Komt mijn product nog steeds in aanmerking voor dit aanbod?

Alleen actieproducten die u hebt gekocht in het land waarin u woont komen in aanmerking voor dit aanbod.


Ik heb mijn product niet binnen 15 dagen geregistreerd en het bevat een technisch mankement. Kan ik een restitutieclaim indienen?

Als u uw product niet binnen 15 dagen na de aankoopdatum hebt geregistreerd, komt u niet in aanmerking voor de restitutie. Als er wel een technisch mankement optreedt, kunt u de website bezoeken (www.asus.com/nl/rma) om de reparatie onder de normale voorwaarden te regelen, maar komt u niet in aanmerking voor een restitutieclaim als onderdeel van deze actie.


Hoe kan ik het aankoopbewijs uploaden?

Bereid uw documenten voor en doorloop de volgende stappen tijdens het claimproces:

Om een document te uploaden, selecteert u ‘Bestand selecteren’, zoekt u het bestand dat u wilt uploaden en klikt u op ‘Openen’. De naam van het geselecteerde document wordt weergegeven op de webpagina. Controleer of dit het juiste document is en selecteer 'Uploaden'.

Herhaal deze handelingen als u meerdere documenten wilt toevoegen. De documenten worden op volgorde van invoer ingedeeld. Als het verkeerde document is geselecteerd, kunt u dit heel eenvoudig verwijderen door te klikken op de knop 'Verwijderen' (prullenbakpictogram). Klik op 'Volgende' zodra alle documenten zijn geladen.


Ik heb mijn claim ingediend, maar geen verdere updates ontvangen. Wat moet ik doen?

Controleer het e-mailaccount dat u hebt opgegeven op het claimformulier. Mogelijk hebt u toch e-mails over deze actie ontvangen. Controleer uw spam/map met ongewenste e-mails. U kunt ook de functie 'Volg uw claim' op deze website gebruiken.


Ik heb zojuist een claim ingediend, wat is de volgende stap?

Uw claim wordt door een van onze medewerkers gecontroleerd en de status van uw claim wordt u via e-mail doorgegeven. We houden u via e-mail op de hoogte van de status van uw claim. U kunt ook de functie 'Volg uw claim' op deze website gebruiken om de status van uw claim te controleren.


Waarom wordt mijn aankoopdatum niet vermeld op de registratie?

Waarschijnlijk ligt dit aan een van de volgende redenen:

 • De geldigheidsperiode voor registratie is verlopen
 • Uw aankoop is gedaan op een datum die buiten de geldige actieperiode valt
 • Het is nog te vroeg om u te registreren voor of aanspraak te maken op deze actie

Raadpleeg uw aankoopbewijs en de in de algemene voorwaarden van deze actie vermelde actieperiode.


Hoe bereid ik het aankoopbewijs voor om het te kunnen uploaden tijdens het registratie- of aanvraagproces?

Papieren aankoopbewijs/aankoop in de winkel:

Als u een scanner hebt, scant u het aankoopbewijs en slaat u het op uw computer op. Vervolgens kunt u het voor uploaden selecteren.

Als u geen scanner hebt, maakt u een foto van het aankoopbewijs met uw mobiele telefoon, tablet of digitale camera. U verzendt dit document vervolgens eenvoudig naar uw computer door het naar uzelf te e-mailen, of u draagt het over met een USB-stick. Als u uw aanvraag vanaf een tablet doet, maakt u een screenshot van het aankoopbewijs en laadt u de afbeelding naar het formulier vanaf de fotogalerij van de tablet.

Digitaal aankoopbewijs/Online aankoop:

Druk het document af en scan het volgens de instructies in het gedeelte Papieren aankoopbewijs/aankoop in de winkel.

U kunt het aankoopbewijs ook op uw computer opslaan en het vervolgens voor uploaden selecteren.

Of maak een screenshot van het aankoopbewijs en sla dit op uw computer op als pdf of JPEG. Als u uw aankoopbewijs als JPEG-bestand wilt opslaan, plakt u de gemaakte screenshot eenvoudigweg in Microsoft Paint en slaat u dit document op uw computer op als JPEG-bestand.

Als u uw aanvraag vanaf een tablet doet, maakt u een screenshot van het aankoopbewijs en laadt u de afbeelding naar het registratieformulier vanuit de fotogalerij van de tablet.

Vereisten voor het uploaden van documenten:

Zorg er bij het scannen/fotograferen van het document voor dat alle vereiste informatie zichtbaar is. Als uw aankoopbewijs onduidelijk of slecht leesbaar is, kan uw registratie worden afgewezen.

De documenten die worden geüpload, moeten een pdf-document of een JPEG-afbeelding zijn. Maximale grootte voor elk document: 2 MB

Indien nodig kunt u meerdere documenten uploaden. U selecteert dan tijdens het registratieproces de bestanden één voor één en klikt op 'Uploaden'.


Welke betaalinformatie moet ik doorgeven tijdens het online claimproces?

U dient de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam rekeninghouder
 • IBAN
 • BIC/Swift

Ik heb een e-mail over ontbrekende informatie ontvangen. Wat betekent dat en wat moet ik doen?

Raadpleeg de instructies in de e-mail die we u hebben gestuurd. Het is mogelijk dat de documenten die u als aankoopbewijs hebt aangeleverd niet voldoende zijn voor de verwerking van uw aanvraag.

Ontbrekende informatie betekent meestal dat:

 • Het aankoopbewijs onleesbaar was
 • Het betaalde bedrag, de producten of de naam van de handelaar bij wie u het product hebt gekocht niet op het aankoopbewijs terug te vinden waren
 • Er een onjuist document is geüpload in plaats van het aankoopbewijs
 • U een bevestiging van uw bestelling hebt geüpload waaruit niet duidelijk wordt dat de producten daadwerkelijk zijn gekocht; in dit geval vragen we u aanvullende documenten aan te leveren die uw aanvraag ondersteunen, zoals een leveringsbon of een factuur
 • Het serienummer dat u op uw aanvraagformulier hebt ingevuld ongeldig was
 • De bankgegevens die u hebt ingevoerd niet overeenkwamen met de gegevens van de aanvrager/het bedrijf

Hoelang duurt het voordat ik mijn vergoeding ontvang?

De vergoeding wordt binnen 30 dagen na de validatie van uw claim op uw opgegeven bankrekening gestort.


Waarom heb ik mijn restitutie nog niet ontvangen?

Als u per e-mail de bevestiging hebt gekregen dat de restitutie is goedgekeurd, controleert u het volgende:

 • Raadpleeg in de algemene voorwaarden de geldigheidsperiodes van het aanbod
 • Controleer op uw bankafschriften of het verwachte restitutiebedrag naar uw rekening is overgemaakt
 • Als de betaling niet op uw rekeningoverzicht verschijnt, neem dan hier contact met ons op

Contactformulier


Onze klantenservice staat graag voor u klaar, mocht u problemen of vragen hebben in verband met deze actie.

Telefonisch: (+32) 2899 2636

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen. Alleen voor gesprekken vanaf een vaste telefoon geldt het lokale beltarief.

Aankoopregistratie volgen

Volg de voortgang van uw aankoop door uw aankoopregistratienummer in te vullen

Volg uw claim

Volg de voortgang van uw claim door uw claimnummer en e-mailadres in te vullen